Loading...
Skip to Content
Home  Diensten  Privacy & Cookie verklaring

Privacy & Cookie verklaring

In deze Privacyverklaring vind je terug hoe SamElek met jouw persoonsgegevens omgaat.

1.      SamElek en jouw persoonsgegevens
1.1  Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Als je bij ons klant bent, onze website bezoekt, dan zullen wij bepaalde persoonsgegevens van jou mogelijks vragen en gebruiken en geldt deze privacyverklaring voor jou.

 

1.2  Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Dat is SamElek bv met vennootschapszetel te 3600 Genk, Kneippstraat 204 met KBO-nummer 0657.835.093, telefonisch bereikbaar op + 32 89  23 53 10 of per email naar info@samelek.be. SamElek bv is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1.3  Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou als privépersoon. Dat gaat in ons geval zijn jouw naam, (email-)adres, maar ook eventueel jouw bankrekening, telefoonnummer en IP-adres. Dat zijn de persoonsgegevens die wij nodig kunnen hebben van jou als klant bij aankoop van producten bij SamElek bv of bij het bezoek aan onze website/webshop.  

2.      Op basis waarvan verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
2.1  Uitvoering contractuele afspraken.

SamElek bv heeft persoonsgegevens van jou nodig om aan de contractuele afspraken met jou te kunnen voldoen. Dat is o.a. het geval bij: bestellingen, verzendingen, retourzendingen, het uitoefenen van recht op garantie, het contact met onze klantendienst

 

2.2  Gerechtvaardigd belang

Ook heeft SamElek bv soms persoonsgegevens nodig om haar dienstverlening te verbeteren.

Dit wordt door de wet omschreven als een ‘gerechtvaardigd belang’ en geldt voor:

Optimalisatie van jouw account
Persoonlijke service & advies
Reviews en onderzoek naar klanttevredenheid
Verbetering van onze website
Optimaal beheer van ons bedrijf
 

2.3  Toestemming

Soms geef je zelf ook toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer je meedoet aan een wedstrijd via onze website.

 

2.4  Wet

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht jouw persoonsgegevens bij te houden of zelfs te delen met overheidsinstanties. Dat is bijvoorbeeld in kader van het bijhouden van boekhouding (facturen met vermelding van persoonsgegevens).

 

3.      Welke personengegevens worden verwerkt door SamElek bv?
Afhankelijk van de specifieke relatie die je met ons hebt verwerken we volgende gegevens:

·        Persoonlijke contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, …)

·        Contactgeschiedenis (e-mails, chats, klachten, …)

·        Aankoopgeschiedenis

·        Informatie via externe partijen (financiële instellingen, betaalproviders…)

·        Gegevens voor marketing (via nieuwsbrieven, aanklikken van links, …)

·        Gegevens voor analyse (via Google Analytics)

 

Deze persoonsgegevens worden verkregen bij het aanmaken van jou als klant van SamElek bv (online of offline) en via cookies bij het bezoeken van onze website of webshop.


4.     Met welke doelen verzamelen wij jouw personengegevens?
SamElek bv gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens om haar bedrijfsvoering en dienstverlening naar jou toe betrouwbaar en efficiënt te laten verlopen. Daarbij heeft SamElek bv volgende doelen voor ogen:

4.1  Optimaliseren van jouw bestellingen

Als je bij SamElek bv een bestelling plaatst, zal je als klant worden geregistreerd (account). Op basis van de persoonsgegevens die je in de account hebt opgegeven, kan SamElek bv de bestelling invoeren, verwerken en (laten) bezorgen. Ook kan SamElek bv contact met je opnemen over jouw bestelling, als dat nodig is. Ook ter verbetering van jouw ervaring kunnen we een survey (laten) uitvoeren.

 

4.2  Jouw gebruik van de website

Als je de SamElek bv website of webshop bezoekt, gebruikt SamElek bv automatisch gegenereerde gebruiksinformatie. Op deze manier kunnen we de website goed laten werken en kunnen we jouw bezoek personaliseren. Daarnaast kunnen we daarbij software gebruiken om bezoekgegevens te meten en verzamelen. Dit doen we op basis van cookies, meer hierover vind je in het cookiebeleid onder punt 9.

 

4.3  Acties opzetten

Voor sommige toekomstige speciale acties of wedstrijden uitgeschreven door SamElek bv kan het nodig zijn om aanvullende informatie van je te vragen. Deze informatie zullen we dan koppelen aan jouw account, zodat je met deze speciale actie mee kan doen.

 

4.4  Bereikbaar zijn
Als je contact met SamElek bv opneemt, dan gaat SamElek bv jouw contactgegevens, eventuele opmerking of klacht registeren. Die informatie gebruikt SamElek bv dan om je vraag of klacht te beantwoorden en voor algemene statistieken.

 

4.5   Kwaliteit van producten en de mogelijkheid tot recall van een product.

Als één de leveranciers van SamElek bv een product wil terugroepen uit de markt (bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen) dan kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken om je dit te laten weten.

 

4.6  Marketing promoties

Dit doen we als je reeds klant bent en daarvoor toestemming hebt gegeven of als je onze website bezoekt (en misschien nog geen klant bent). Om dit correct te kunnen doen, gebruikt SamElek bv de persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen in het kader van de overeenkomst en je account. Wanneer je onze website bezoekt, bekijken wij hoe je die gebruikt. Dit doen we bijvoorbeeld door je IP-adres te registreren. Dit doen we zodat wij je dan persoonlijke relevante aanbiedingen kunnen doen. Je moet dan wel hebben ingestemd met het gebruik van cookies (zie onder punt 9) en vergelijkbare technieken zoals javascripts. SamElek bv gebruikt daarbij ook social media. Het gebruik daarvan is afhankelijk van jouw privacy-instellingen op de verschillende sociale-mediasites.

 

4.7  Contact via social media

Op social mediakanalen gaat SamElek bv in gesprek met klanten en bezoekers van de website/webshop over haar producten. SamElek bv gebruikt hiervoor haar website, de social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Het kan voorkomen dat SamElek bv dan (persoons)gegevens verkrijgt. Deze verwerkt SamElek bv dan uiteraard in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

5.     Wie heeft toegang tot jouw personengegevens?
In principe blijft al jouw informatie veilig binnen ons bedrijf. SamElek verkoopt nooit jouw persoonsgegevens aan derden.

Voor een juiste service moet SamElek bv, wel soms bepaalde persoonsgegevens delen met andere partijen zoals bijvoorbeeld pakketbezorgers, bedrijven die productondersteuning aanbieden, betaalpartners, IT-dienstverleners en bedrijven die onze reviews verzamelen.

Als we je persoonlijk advies willen geven op basis van jouw interesse voor bepaalde producten dienen we jouw gegevens te delen met data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus.

De betrokken partijen mogen jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om jou een dienst te leveren namens SamElek bv tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van die persoonsgegevens.

Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen.

 

6.      Hoe bewaren en beschermen jouw persoonsgegevens?
6.1  Beveiliging van jouw persoonsgegevens

SamElek bv neemt veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak om vernietiging, verlies, vervalsing, aanpassing, ongeoorloofde toegang of per ongeluk doorgeven van persoonsgegevens aan derden, alsook ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

Ga aub omzichtig om bij het bezoeken van onze website en webshop. Zorg ervoor dat niemand jouw login en paswoord ongeoorloofd kan gebruiken. Jij bent immers zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website op je computer, het IP-adres en de identificatiegegevens.

SamElek bv is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.

 Jouw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen binnen de EU en niet daarbuiten.

 

6.2  Hoe bepalen wij hoe lang wij jouw gegevens bewaren?

SamElek bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We bewaren gegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel. De GDPR kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Bepaalde wetgeving legt wel minimale bewaartermijnen op. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de boekhoudwetgeving en fiscale wetgeving.

De bewaartermijn varieert dus naargelang de aard van de persoonsgegevens:

Inactieve accounts verwijderen we na 7 jaar. Factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren we 7 jaar. Daartoe zijn we wettelijk verplicht.  Let op, zelf moet je ook je aankoopfacturen goed bewaren mbt tot de garantie.
Als je een defect product door ons laat vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar.
Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Beslis je op een gegeven moment dat je de nieuwsbrief of berichten niet meer wilt ontvangen, dan bewaren we ook het intrekken van je verzoek gedurende eenzelfde termijn van 5 jaar.
Gegevens die fraude kunnen voorkomen bewaren we voor onbepaalde duur.
 

Na verloop van deze hiervoor vermelde bewaartermijnen kan SamElek bv alleen de persoonsgegevens nog geanonimiseerd aanwenden voor interne rapportering.

 

7.     Wat zijn jouw rechten in verband met privacy?
 7.1  Recht van verzet voor directe marketing

Wil je geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kun je je hier altijd voor uitschrijven. Dit kan je bij iedere marketing e-mail doen door op de betreffende link te klikken.

 

7.2  Recht van bezwaar bij profileren

Misschien wil je niet dat wij jouw gegevens gebruiken voor profilering. Toch mogen wij dat soms wel doen. Bijvoorbeeld om risico’s te beheren. Natuurlijk houden we ons hierbij aan de wet. Je kunt wel altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd profiel voor marketingdoeleinden of door je cookie instellingen aan te passen (zie onder punt 9).

 

7.3  Recht op inzage, rechtzetting, vergetelheid, beperking

Je hebt het recht een overzicht op te vragen van persoonsgegevens die SamElek bv van je gebruikt.

 

Kloppen jouw persoonsgegevens niet? Dan kan je SamElek bv vragen deze te wijzigen.

Je kan SamElek bv vragen jouw persoonsgegevens te wissen. Dit kan niet altijd gedaan of toegestaan worden. Als SamElek bv op grond van de wet jouw persoonsgegevens langer moet bewaren, dan  zullen deze bijvoorbeeld wel geanonimiseerd worden. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om facturen die SamElek bv voor haar boekhouding en de fiscale overheden moet bewaren.

Je kan SamElek bv ook vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan bijvoorbeeld als je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn, of wanneer wij ten onrechte gebruik maken van jouw persoonsgegevens

 

7.4  Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Wil je de gegevens hebben die je aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst? Dat kan, maar alleen als we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten. Dat heet ‘data portabiliteit’. Als je hier gebruik van wilt maken dan kan je SamElek bv een mail sturen.

 

8.      Heb je een klacht of is iets onduidelijk?
Neem contact met ons op als je vragen hebt over de Privacyverklaring op telefoonnummer + 32 89  23 53 10 of per email naar info@samelek.be. Wij helpen je graag. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9.      Cookiebeleid
Behalve de persoonsgegevens die jij zelf aan ons doorgeeft als je een bestelling plaatst, worden ook gegevens verzameld via cookies en vergelijkbare technieken bij bezoek aan onze website of onze webshop. Hiermee maakt SamElek bv de website zo informatief, relevant en gebruiksvriendelijk mogelijk. Drie soorten cookies worden gebruikt: functionele, analytische en marketing cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat informatie opslaat op je computer als je onze website bezoekt. Er zijn functionele cookies die essentieel zijn voor een goede werking van de website, maar daarnaast zijn er ook cookies die niet strikt noodzakelijk zijn zoals analytische en tracking cookies.  Als wij cookies gebruiken is dat in de eerste plaats voor jouw comfort. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet telkens weer in te loggen, worden jouw voorkeuren opgeslagen en blijft jouw winkelmandje up-to-date. Kortom, cookies verbeteren en vereenvoudigen de interactie met onze website.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken.  Ze bewaren bijvoorbeeld inloggegevens zodat je bij een volgend bezoek meteen herkend en ingelogd wordt, er onthouden wordt welke producten je in het winkelmandje  hebt geplaatst, enz. Voor deze essentiële cookies hebben wij jouw toestemming niet nodig.

Analytische cookies  geven ons inzicht in het gebruik van onze website: welke pagina’s worden bezocht of welke knoppen worden aangeklikt?  Via Google Analytics  proberen we met deze analytische cookies de werking van onze website te verbeteren zodat die nog meer aan jouw wensen voldoet. Omdat enkel anonieme gegevens worden bewaard en geanalyseerd volstaat het om jou hierover te informeren. Jouw toestemming is niet vereist.

Marketing of tracking cookies zijn cookies waarmee jouw surfgedrag wordt gevolgd.  Ze zorgen ervoor dat Google AdWords en sociale media de berichten en advertenties die aansluiten bij recente zoekacties en bezochte websites op jouw scherm tonen. Voor deze cookies hebben wij jouw toestemming wel nodig.

Wanneer we enkel essentiële cookies zouden gebruiken die nodig zijn voor de goede werking van onze website hebben we jouw toestemming niet nodig. In dat geval ga je automatisch akkoord met ons cookiebeleid als je onze website gebruikt. Maar omdat we soms ook niet-essentiële cookies gebruiken dien je bij het gebruik van onze website hiervoor jouw akkoord te geven.

Op onze website kan je wegens technische redenen het gebruik van cookies niet weigeren. Hierdoor zou de goede werking van de website namelijk bemoeilijkt worden en resulteren in een heel onaangename browser-ervaring.  Als je toch absoluut niet wilt dat er cookies worden geplaatst op jouw computer of smartphone,  dan kan je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Je kan die instellingen ook zodanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kan je cookies die al geplaatst zijn, verwijderen. Daarnaast bieden de meeste browsers een "do not track"-mogelijkheid ("niet traceren") aan. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser en op elk toestel dat je gebruikt. Hoe je de instellingen kan aanpassen en cookies kan verwijderen verschilt per browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat SamElek bv niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dat is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten. Dat is inhoud zoals filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op onze websites cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat het SamElek bv dan zeker weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij voor meer informatie: welke cookies worden geplaatst en met welke reden, en op welke manier wordt de privacy gewaarborgd.